flower

Vállalkozói vagyonbiztosítások

tiger

Vagyontárgyai biztonságának megőrzésében, az üzletmenet folyamatosságának fenntartásában segít Önnek a VAGYONŐR vállalkozói vagyonbiztosítás. 

 

Részletek

 

Felelősségbiztosítások

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

 

 

Vállalati személy- és egészségbiztosítások

tiger

Magyarország legnépszerűbb cafeteria eleme! 

 

Hírek

ISO 9001 szabvány változása

tiger

Az ISO 9001 szabvány új verziójának megjelenése 2015-ben várható.

 

 

ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer

image one

Miért kell az Ön cégének az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer?

A mai világban a minőségirányítási rendszerek kiépítése a "cégeknél" és annak független tanúsító cég által történő tanúsítása egyre inkább a piaconmaradás, vevőkör megtartás, illetve beszállítóvá válás elengedhetetlen feltétele.

A pályázati, a beszállítói, alvállalkozói kiírásokban egyértelműen előnyt jelent, vagy meghatározott követelmény, hogy a cég rendelkezzen ISO tanúsítvánnyal.

A tanúsítványnak (certificate) elsődlegesen az a célja, hogy az adott cég igazolni tudja vevői számára, hogy az általa előállított vagy forgalmazott termék és/vagy a nyújtott szolgáltatás megfelel elvárásainak, azt kapja amit kér. Az Európai Unió tagállamaiba alvállalkozóként, beszállítóként nélküle fellépni nem lehet.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány arra az esetre határoz meg követelményeket, amikor egy szervezetnek azt a képességét kell bemutatnia, hogy következetesen elő tud állítani meghatározott követelményeket teljesítő termékeket és/vagy szolgáltatásokat.

A vállalatirányítási rendszer(ek) előnyei

 • A cég eredményességének, gazdaságosságának fokozása
 • Bizalomkeltés a cég külső és belső vevői és a cég vezetése, tulajdonosai felé
 • Piaci versenyelőny
 • Image javítása, új piacok megnyílása
 • Előny a pályázatokon, tendereken való részvétel esetén
 • A rendteremtés leghatékonyabb eszköze
 • Átláthatóbb, szervezettebb ezáltal hatékonyabb működés
 • Javul a vezetés információellátottsága, a döntés-előkészítés és a döntések színvonala
 • A működés hatékonyságának folyamatos fejlesztésével magas szintű „üzleti tökéletesség” érhető el
 • A folyamatos fejlődés biztosítása

A szabványban meghatározott követelmények általánosak és minden szervezetre alkalmazhatóak, függetlenül azok típusától és nagyságától!

A rendszerépítés folyamata

 • Helyzetfelmérés
 • Oktatás
 • Szabályozó dokumentumok (kézikönyv, eljárások, munkautasítások) elkészítése
 • Rendszer bevezetése és működtetése
 • Rendszer bevezetettségének mérése, belső felüllvizsgálatok, korrekciók elvégzése
 • Tanúsítás

Részletek

ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer

image two

A környezetünk megóvását minden eszközzel elő szükséges segíteni. Egy ilyen hatékony eszköz a szabványos Környezetközpontú Irányítási Rendszer, röviden KIR alkalmazása.

Az alkalmazás gazdasági érdekeken alapuló vállalkozási felsővezetői elhatározáson nyugszik. A környezeti probléma kezelését gazdasági előnyök oldaláról közelíti meg, hozzákapcsolva a rendteremtés és rendmegtartás eszközét.

A környezetközpontú irányítási rendszer legfontosabb elve a folyamatos környezeti teljesítményjavulás: a vállalkozásnak folyamatosan csökkentenie kell környezeti hatásait egyenként és összességében.

A környezetközpontú irányítási rendszer olyan eszköz, amelynek alkalmazásával a szervezet – a vállalkozás – biztosítani tudja, hogy minden tevékenysége a környezeti elvárásoknak megfelelően zajlik. A tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer által a vállalat demonstrálhatja megfelelőségét az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány előírásainak.

A környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának és működtetésének célja, hogy a rendszert alkalmazó cég megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyeket az érdekelt felek (környező lakosság, hatóságok, a termékek/szolgáltatások felhasználói) megfogalmaznak, beleértve természetesen a gazdaságossági megfontolásokat is.

A környezetközpontú irányítási rendszer működtetése az alábbi kedvező hatásokat eredményezi

 • Anyag és energia felhasználás csökkentése
 • Szennyezőanyag kibocsátás csökkenése
 • Hulladék keletkezés csökkenése
 • Veszélyes anyagok felhasználásának csökkenése
 • Veszélyes hulladékok keletkezésének csökkenése
 • Hulladék-újrafelhasználás javulása
 • A költségek csökkenésével a gazdasági eredmény növekszik
 • Környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása (kockázatcsökkenés)
 • Környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása
 • A cég társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása
 • Új belföldi és külföldi piacok megtartása, megszerzése, ill. bővítése

Ezen előnyökkel szemben áll a rendszer bevezetésének és fenntartásának költsége. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a mérleg pozitív.
Jól látszik az a tendencia, amely szerint a piaci versenyben a minőségirányítási rendszerhez hasonlóan előnyt jelent a környezetközpontú irányítási rendszer megléte, működése és tanúsítottsága.

 

Egyéb vállalatirányítási rendszerek

 

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001)
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás rendszere

MSZ ISO/IEC 27001:2006
Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszere

MSZ EN ISO 50001:2012
Energiairányítási rendszerek

MSZ EN ISO 22000:2005
Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek