flower

Mindent a biztosításról biztosítotti szemmel tiger

Biztosítási kisokos.

 

Cafeteria

tiger

GENERALI Egészségprogram szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás.

 

Hírek

Piacvezető a GENERALI!

tiger

Piacvezető lett az első félévben a magyar biztosítási piacon a Generali-csoport .

 

 

Gyakran ismételt kérdések az ISO-ról

image one

Mit jelent az ISO rövidítés?

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (angolul International Organization for Standardization) egy nemzetközi szervezet, amely 1946-ban alakult. Központja Genfben, Svájcban található.

       • kb.30 tagország
       • több mint 30 ezer szakértő
       • több mint 11 ezer kiadott szabvány

Az ISO szabványosítással foglalkozó szervezet. A minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer szabványokon kívül (ISO 9001, ISO 14001) az élet sok más területén is tevékenykedik.

Mi az ISO 9001:2008?

ISO     = International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
9001   = szabvány száma
2008   = kiadás éve

Mi az MSZ EN ISO 9001:2009?

MSZ    = Magyar Szabvány
EN      = Európai Uniós szabvány
ISO     = International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
9001   = szabvány száma
2009   = kiadás éve

Minden tevékenységre vonatkoznia kell a rendszernek?

A vezetés döntése, hogy az elkülönülő tevékenységek, ill. telephelyek közül melyekre terjeszti ki a rendszert. A tanúsítás csak olyan tevékenységre kezdeményezhető, amelyben van már folyamatban lévő, vagy lezárt munka. Fontos megjegyezni azonban, hogy a tanúsítást igazoló Tanúsítvány, ill. a tanúsítási embléma (logo) csak a rendszerbe bevont tevékenységekre, ill. telephelyekre vonatkozik.

Mi a különbség a tanácsadó és a tanúsító között?

A tanácsadó, aki részt vesz, segítséget nyújt a rendszer kiépítésében.
A tanúsító egy a tanúsítandó cégtől, a tanácsadótól független szervezet, amely a bevezetett rendszer működését vizsgálja.

Hogyan zajlik a rendszer kialakításának folyamata?

 • Helyzetfelmérés (a cég már meglévő folyamatainak feltérképezése);
 • Oktatás (a rendszerszabvány követelményeinek és a dolgozók feladatainak ismertetése a cég felső- és középvezetői részére);
 • Szükséges dokumentáció kialakítása (kézikönyv, eljárásleírások, szabályzatok, utasítások, munkaköri leírások, feljegyzések);
 • Rendszer bevezetése, működtetése;
 • Rendszer működésének belső felülvizsgálata, korrekciók elvégzése;
 • Tanúsítás.
A rendszer kiépítéséhez és bevezetéséhez szükséges idő függ a cég méretétől (alkalmazottak létszáma, telephelyek száma), valamint a szolgáltatási / termék előállítási tevékenységek számától, bonyolultságától.


Hogyan zajlik a bevezetés folyamata?

Ha a szabvány által megkövetelt dokumentáció (szabályzatok, utasítások, formanyomtatványok) kialakításra kerültek, a Cég feladata a rendszer működtetése. Ami azt jelenti, hogy a

 • dokumentumokban foglaltakat oktatni kell a munkatársak, esetleg az alvállalkozók részére;
 • a kialakított formanyomtatványokat a napi gyakorlatban vezetni kell;
 • a szolgáltatást / termék előállítást a szabályzatok, belső utasítások szerint kell elvégezni.

A rendszer kiépítése során mi a feladata az ügyfélnek?

A tanácsadó információkkal való ellátása és az ágazat-specifikus dokumentációk elkészítésében való részvétel (pl.: munkautasítások; munkaköri leírások). Ezek után a rendszer működtetését valamelyik kolléga könnyen el tudja látni. Kis vállalkozásokra nem ró akkora feladatot, mely teljes embert igényelne.

Mi a tanúsítás?

Más néven audit. Ezen folyamat során a tanúsító szervezet azt vizsgálja, hogy a bevezetett rendszer (kb. 2-3 hónap működést szoktak kérni a tanúsítók) megfelel-e az adott rendszerszabvány követelményeinek, és a cég belső szabályozásaiban leírtak a gyakorlatban hogyan teljesülnek.

Az irányítási rendszerek első tanúsítási auditja két szakaszból áll:
 1. Az audit 1. szakasza: A tanúsító szervezet részére meg kell küldeni a cég belső előírásait (kézikönyv, eljárásleírások, munkautasítások). A tanúsító megvizsgálja, hogy a már meglévő szabályozások és a rendszerszabvány követelményei között léteznek-e lényeges eltérések. Továbbá az auditorok megismerik a helyszínt, az erőforrásokat és a folyamatokat. A legtöbb irányítási rendszer esetén javasolt, hogy az 1. szakasz egy részét az Ügyfél telephelyén folytassák le.
 2. Az audit 2. szakasza : A cég rendszerének, működésének teljes átvizsgálása megtörténik (a dokumentumok átvizsgálása után) a gyakorlatban, a Megrendelő telephelyén.
  Az auditorok a felülvizsgálatot az alábbi módszerekkel végzik el:
 3. - iratok átvizsgálása,
  - interjú a vezetőkkel és a munkatársakkal,
  - munkafolyamatok megfigyelése.

  A tanúsító auditon való megfelelés végeredménye a kiállított Tanúsítvány.

Hogyan zajlik a helyszíni felülvizsgálat?

 • Nyitó értekezlet: audit céljának, módszereinek, programjának áttekintése, a felmerülő kérdések megvitatása. A nyitó értekezlet résztvevői az auditorok, valamint a tanúsított szervezet felső és középvezetői.
 • Audit lefolytatása: információgyűjtés, információ megerősítés, értékelés
  Az auditorok átlal alkalmazott felülvizsgálati módszerek: iratok átvizsgálása, interjú a cég vezetőivell és alkalmazottaival, munkafolyamatok megfigyelése
 • Záró megbeszélés: audit eredményeinek összefoglalása

Melyik tanúsítót válasszam?

A tanúsító feladata, hogy a rendszerszabványban (ISO 9001, ISO 14001, stb.) foglaltak teljesülését vizsgálja, majd azt tanúsítsa, tehát különböző tanúsítók munkája között nem lehet jelentős különbség. Ellenben tanúsítási áraik igen jelentősen eltérhetnek egymástól.

A tanúsító kiválasztásakor az ár mellett célszerű mérlegelni, hogy piaci partnereink, mely tanúsítókat részesítik előnyben. A nagyobb cégek, főleg a multinacionális cégek megkövetelhetik, hogy az általuk preferált tanúsító tanúsítsa a beszállítóik rendszereit.

A tanúsító szervezetek munkáját akkreditáló testületek (hazai, nemzetközi) felügyelik. A szerződéskötés előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a választott tanúsító rendelkezik-e érvényes akkreditációval. A nem akkreditált tanúsítók munkájának színvonala, és az általuk kiadott Tanúsítvány értéke megkérdőjelezhető!

Integrált rendszer esetén olyan tanúsítót kell választani, aki minden az integrált rendszerben szereplő tanúsítvány kiadására jogosult. A jogosultság igazolására célszerű a tanúsító szervezet akkreditálási okiratait bekérni, és azok érvényességét ellenőrizni (pl. a hazai akkreditált tanúsító cégek megtalálhatók a Nemzeti Akkreditáló Testület honlapján - www. nat.hu).

Mennyibe kerül a tanúsítás?

Az összeg attól függően változik, hogy mekkora a szervezet mérete (alkalmazottak létszáma, telephelyek száma), hány műszakban dolgozik, valamint befolyásoló tényező a szolgáltatási, gyártási tevékenységek száma, bonyolultsága.

Mennyi időre szól a tanúsítvány?

A tanúsítványt 3 évre adják ki a tanúsító szervezetek.
A tanúsítvány érvényességi ideje alatt évente felülvizsgálati auditot tartanak a tanúsítók, ami azt jelenti, hogy évről-évre bizonyítani kell a rendszer működését és azt, hogy a rendszer folyamatosan fejlődik. A felügyeleti auditok az Ügyfél telephelyén lefolytatott, helyszíni auditok, de nem terjednek ki feltétlenül az egész rendszerre.
A 3. év végén egy megújító auditra kerül sor, mellyel újraindul a három éves periódus.

Tanúsítási embléma (logo) használat?

A tanúsítást igazoló logo minden olyan dokumentumon feltüntethető, amelyre a rendszer kiterjed.
A logot a tanúsító biztosítja (e-mailen megküldve, vagy elektronikus adathordozón átadva, vagy letölthető a tanúsító szervezet honlapjáról). A logo használatáért egyes tanúsítók plusz díjat számolnak fel, a tanúsítás összegén felül. Erről célszerű a szerződéskötés előtt tájékozódni.

Melyek a minőségirányítási rendszer kiépítésének előnyei, eredményei?

 • A cég működése a belső folyamatok terén átláthatóvá, szabályozottabbá válik. A minőségirányítás szervesen beépül a társaság tevékenységébe, preventív szemléletével csökkenti a minőségköltségeket, szervezetten valósul meg a minőséggel összefüggő valamennyi tevékenység felügyelete. A cég működésének gazdaságossága nő.
 • Javítja a szervezet versenyképességét, piaci megítélését, a termék, vagy a szolgáltatás elfogadottá válik minden piacon, tehát segíti új piacok megszerzését is. A kis- és középvállalatok számára elősegíti a beszállítóvá válást. Növeli a vevők bizalmát, javítja a vállalati image-t, burkolt reklám.
 • Lehetőség nyílik hazai és Uniós támogatások elnyerésére, valamint olyan tendereken való részvételre, ahol az MSZ EN ISO 9001-es szabvány szerinti, tanúsított minőségirányítási rendszer vagy más vállatirányítási rendszer megléte alapkövetelmény.
 • Mérhetővé teszi az eddig mérhetetlennek számító dolgokat, mint például a vevői elégedettséget.
 • A cég vezetői és tulajdonosai objektív bizonyítékok felhasználásával tudják megállapítani, hogy a cég az előre kitűzött célokat milyen hatékonysággal tudja valóra váltani.
 • A társaság minden vezetőjének, közreműködő alkalmazottjának napi tevékenységében teret nyer a minőség szemlélet, erősödik a minőség tudat. A cég minden egyes munkatársa számára egy tudatos fejlődési irányt ad, mely lehetővé teszi az egyenletes minőséggel történő munkavégzést. A munkavállalók vállalatukkal való azonosulását segíti.

Mi változik a cég életében?

 • Rendezi a dokumentumkezelést.
 • Pontosan meghatározza a munkatársak felelősségi és hatásköreit.
 • Szabályozza a munkavégzés folyamatát.
 • Rendezettebbé teszi a cég életét.
 • Lehetővé teszi az utólagos felelősség meghatározást.

Integráció más rendszerekkel?

A minőségirányítási, környezetirányítási, munkabiztonsági, stb. rendszerek egymásba integrálhatóak. Az integráció nem csak a költségeket csökkenti, hanem a rendszerek működtetését is egyszerűsíti.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 jövője?

A szabványosítási testület körülbelül 5 évente felülvizsgálja a szabványokat. Az előzetes információk szerint 2015-re várható az új szabvány megjelenése.

ISO és az EU?

Az EU csatlakozás az üzleti életben tovább erősítette a vállalatirányítási rendszerek szükséges-ségét, népszerűségét.